Hàn đường cảm ứng cho ống và ống

Các giải pháp đường ống và đường ống hàn cảm ứng tần số cao Hàn cảm ứng là gì? Với hàn cảm ứng, nhiệt được tạo ra bằng điện từ trong phôi. Tốc độ và độ chính xác của hàn cảm ứng khiến nó trở nên lý tưởng cho việc hàn mép ống và ống dẫn. Trong quá trình này, các đường ống đi qua một cuộn dây cảm ứng ở tốc độ cao. Như cách họ làm … Tìm hiểu thêm

Vui lòng kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của bạn để hoàn thành biểu mẫu này.
=