Cảm ứng ủ là gì?

Cảm ứng ủ là gì?
Quá trình này làm nóng các kim loại đã trải qua quá trình xử lý đáng kể. Ủ cảm ứng làm giảm độ cứng, cải thiện độ dẻo và giảm ứng suất bên trong. Ủ toàn bộ cơ thể là một quá trình trong đó phôi hoàn chỉnh được ủ. Với phương pháp ủ đường may (chính xác hơn được gọi là chuẩn hóa đường may), chỉ vùng bị ảnh hưởng nhiệt do quá trình hàn được xử lý.
Lợi ích là gì?
Quá trình ủ và chuẩn hóa cảm ứng mang lại nhiệt nhanh, đáng tin cậy và cục bộ, kiểm soát nhiệt độ chính xác và tích hợp trong dây chuyền dễ dàng. Cảm ứng xử lý các phôi riêng lẻ theo thông số kỹ thuật chính xác, với hệ thống điều khiển liên tục theo dõi và ghi lại toàn bộ quá trình.
Nó được sử dụng?
Quá trình ủ và thường hóa cảm ứng được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ống và ống. Nó cũng ủ dây, dải thép, lưỡi dao và ống đồng. Trên thực tế, cảm ứng là lý tưởng cho hầu hết mọi tác vụ ủ.
Những thiết bị có sẵn?
Mỗi hệ thống ủ cảm ứng DAWEI được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Trọng tâm của mỗi hệ thống là
máy phát điện Sưởi ấm cảm ứng DAWEI có tính năng tự động khớp tải và hệ số công suất không đổi ở tất cả các mức công suất. Hầu hết các hệ thống được phân phối của chúng tôi cũng có các giải pháp kiểm soát và xử lý được xây dựng tùy chỉnh.

ống ủ cảm ứng