Các giải pháp làm nóng sàn và vách ngăn làm thẳng cảm ứng

Các giải pháp gia nhiệt sàn làm thẳng cảm ứng và các giải pháp gia nhiệt vách ngăn và sàn làm thẳng cảm ứng tăng gấp 80% so với các phương pháp thay thế. Nắn thẳng cảm ứng tốt hơn trong việc bảo toàn các tính chất luyện kim. Đây cũng là phương pháp duỗi tóc an toàn nhất, lành mạnh nhất, thân thiện với môi trường nhất hiện có. Phương pháp truyền thống được sử dụng cho ứng dụng này là làm thẳng ngọn lửa. … Tìm hiểu thêm