Cảm ứng hàn nhôm ống T

Hàn cảm ứng tần số cao Khớp nối ống nhôm T Mục tiêu Hàn cảm ứng nhiều khớp nối ống nhôm T thẳng hàng trong thời gian ít hơn 10 giây và hàn một khớp nối bằng nhôm vào ống nhôm 1.25 ″ (32mm). Ứng dụng này là về việc hàn một cụm ống nhôm bao gồm hai ống song song với đường kính ngoài là… Tìm hiểu thêm