Nhiệt cảm ứng cho dây lò xo và bột nylon

Quá trình gia nhiệt bằng nhiệt cảm ứng cho dây lò xo và bột nylon Quá trình gia nhiệt liên quan đến việc sử dụng gia nhiệt cảm ứng trong các quy trình mà chất dẻo thay đổi trạng thái từ rắn sang lỏng. Một cách sử dụng phổ biến cho ứng dụng này là ép lắp một phần kim loại vào một phần nhựa. Kim loại được nung nóng bằng cách sử dụng cảm ứng đến nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ của… Tìm hiểu thêm