Hạt sấy cảm ứng với phương pháp gia nhiệt cảm ứng

Tiết kiệm năng lượng khi sấy hạt bằng phương pháp gia nhiệt cảm ứng Hàng năm Kazakhstan sản xuất khoảng 17-19 triệu tấn ngũ cốc sạch, xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc và sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân đạt 9-11 triệu tấn. Việc phát triển hơn nữa ngành ngũ cốc và thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc đòi hỏi phải phát triển cơ sở hạ tầng… Tìm hiểu thêm