loại bỏ lớp phủ cảm ứng để loại bỏ sơn

loại bỏ lớp phủ cảm ứng để loại bỏ sơn Nguyên lý loại bỏ lớp phủ cảm ứng Bộ cảm ứng hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng. Nhiệt được tạo ra trong nền thép và liên kết bị phá vỡ. Sau đó, lớp phủ được loại bỏ hoàn toàn mà không bị phân hủy và hoàn toàn không có các tác nhân gây ô nhiễm, tức là phương tiện nổ. Điều này rõ ràng làm cho việc xử lý và tái chế chất thải… Tìm hiểu thêm