RPR Induction Stripping-Induction Rust & Paint Coating Removal

RPR Induction Stripping-Induction Rust & Paint Coating Removal Cách hoạt động của Tước cảm ứng Tước cảm ứng là một quá trình chuẩn bị bề mặt nóng. Một máy phát cảm ứng gửi dòng điện xoay chiều qua một cuộn dây cảm ứng, tạo ra trường điện từ. Trường này tạo ra các dòng điện được chuyển hóa thành nhiệt khi tiếp xúc với các vật liệu dẫn điện như thép. Nhiệt được tạo ra… Tìm hiểu thêm

loại bỏ lớp phủ cảm ứng để loại bỏ sơn

loại bỏ lớp phủ cảm ứng để loại bỏ sơn Nguyên lý loại bỏ lớp phủ cảm ứng Bộ cảm ứng hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng. Nhiệt được tạo ra trong nền thép và liên kết bị phá vỡ. Sau đó, lớp phủ được loại bỏ hoàn toàn mà không bị phân hủy và hoàn toàn không có các tác nhân gây ô nhiễm, tức là phương tiện nổ. Điều này rõ ràng làm cho việc xử lý và tái chế chất thải… Tìm hiểu thêm