Ống nhôm hàn với hệ thống sưởi cảm ứng

Ống nhôm hàn cảm ứng với hệ thống sưởi cảm ứng tần số cao Các lĩnh vực ứng dụng mới của hệ thống sưởi cảm ứng yêu cầu phân tích sự phân bố nhiệt độ bên trong các bộ phận được nung nóng có tính đến cấu trúc tương ứng và đặc tính vật liệu. Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thực hiện các phân tích như vậy và tối ưu hóa các quá trình gia nhiệt cảm ứng thông qua… Tìm hiểu thêm