Hàn nhôm cảm ứng với máy tính hỗ trợ

Hàn nhôm cảm ứng với máy tính hỗ trợ cảm ứng Hàn nhôm ngày càng trở nên phổ biến hơn trong công nghiệp. Một ví dụ điển hình là hàn các đường ống khác nhau vào thân bộ trao đổi nhiệt ô tô. Cuộn dây gia nhiệt cảm ứng được sử dụng rộng rãi cho loại quy trình này là loại không bao quanh, có thể được gọi là kiểu “kẹp tóc hình móng ngựa”. Đối với những cuộn dây này,… Tìm hiểu thêm