Cảm ứng cứng bên trong

cảm ứng cứng bên trong cuộn dây xử lý bề mặt

sưởi ấm cảm ứng cứng b�n trong

 

 

 

 

 

 

 

sưởi ấm cảm ứng bên trong

 

 

 

 

 

 

cảm ứng-sưởi-th�p-b�n trong