Giải pháp hàn đường ống cảm ứng tần số cao cho ngành công nghiệp ống và ống dẫn.

=