quá trình gia nhiệt cảm ứng với khí trơ và công nghệ chân không

quá trình gia nhiệt cảm ứng với khí trơ và công nghệ chân không

Các vật liệu đặc biệt hoặc các lĩnh vực ứng dụng yêu cầu một quá trình xử lý đặc biệt.

Từ thông được sử dụng trong quá trình hàn cảm ứng thông thường thường là nguyên nhân gây ăn mòn và cháy phôi. Các tạp chất chảy cũng có thể dẫn đến sự suy giảm các đặc tính của thành phần. Hơn nữa, do oxy tồn tại trong khí quyển xảy ra sự đổi màu của phôi.

Những vấn đề này có thể tránh được khi hàn trong khí trơ hoặc chân không. Phương pháp khí trơ có thể được kết hợp rất tốt với quá trình gia nhiệt cảm ứng vì không có ngọn lửa mở trong quá trình hàn cảm ứng dưới khí bảo vệ và các điều kiện liên quan đến dòng chảy có thể được kiểm soát tốt hơn.