Ứng dụng của gia nhiệt cảm ứng trong thực phẩm

Ứng dụng của gia nhiệt cảm ứng trong chế biến thực phẩm

Nhiệt cảm ứng là một công nghệ sưởi ấm điện từ có một số ưu điểm như độ an toàn cao, khả năng mở rộng và hiệu quả năng lượng cao. Nó đã được ứng dụng từ lâu trong gia công kim loại, ứng dụng y tế,
và nấu ăn. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này trong ngành chế biến thực phẩm vẫn đang ở giai đoạn đầu. Mục tiêu của bài viết này là xem xét cơ bản của hệ thống sưởi cảm ứng công nghệ và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ này trong chế biến thực phẩm. Các nhu cầu nghiên cứu và triển vọng tương lai của công nghệ này trong chế biến thực phẩm cũng được trình bày. Mặc dù đã có một số bằng sáng chế về việc sử dụng nhiệt cảm ứng để chế biến nguyên liệu thực phẩm, nhưng vẫn cần tạo thêm dữ liệu khoa học về thiết kế, hiệu suất và hiệu quả năng lượng của công nghệ gia nhiệt cảm ứng để áp dụng trong các hoạt động đơn vị khác nhau, chẳng hạn như sấy khô , thanh trùng, khử trùng và rang, trong chế biến thực phẩm. Nó là cần thiết để tối ưu hóa các thông số thiết kế và vận hành khác nhau, chẳng hạn như tần số dòng điện áp dụng, loại vật liệu thiết bị, kích thước và cấu hình thiết bị, và cấu hình cuộn dây. Thiếu thông tin về ảnh hưởng của gia nhiệt cảm ứng đến chất lượng cảm quan và dinh dưỡng của các nguyên liệu thực phẩm khác nhau.


Nghiên cứu cũng cần thiết để so sánh hiệu quả của hệ thống sưởi cảm ứng và các công nghệ sưởi ấm khác, chẳng hạn như
sưởi ấm bằng tia hồng ngoại, vi sóng và ohmic, cho các ứng dụng chế biến thực phẩm.

Ứng dụng của gia nhiệt cảm ứng trong chế biến và nấu ăn thực phẩm