Máy làm cứng cảm ứng được sử dụng chính để làm nguội bề mặt trục, xử lý làm cứng chốt, bề mặt làm cứng cảm ứng con lăn và quá trình làm cứng gấu để tăng độ cứng và độ giòn của bộ phận.

Vui lòng kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của bạn để hoàn thành biểu mẫu này.
=