Bảo dưỡng cảm ứng là một quá trình bảo dưỡng vật liệu bằng cảm ứng điện từ. Nó liên quan đến việc làm nóng một vật liệu dẫn điện bằng cách đặt nó vào một từ trường xoay chiều, làm cho vật liệu nóng lên do điện trở của vật liệu đối với dòng điện. Quá trình này thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp để bảo dưỡng chất kết dính, lớp phủ và các vật liệu khác.

Vui lòng kích hoạt JavaScript trong trình duyệt của bạn để hoàn thành biểu mẫu này.
=