Lò nhiệt độ cao là một thiết bị chuyên dụng được thiết kế để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và cung cấp môi trường gia nhiệt được kiểm soát cho các quy trình công nghiệp khác nhau. Lò nhiệt độ cao đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng xử lý nhiệt như ủ, hàn đồng, thiêu kết và ủ. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi nguyên liệu thô thành thành phẩm với các đặc tính cơ học được nâng cao và tính toàn vẹn về cấu trúc được cải thiện.

=