Loại bỏ lớp phủ cảm ứng RPR là một phương pháp nhanh hơn, an toàn hơn và sạch hơn để loại bỏ lớp phủ công nghiệp khỏi bề mặt thép.

=